Plan edukacji

Akademia Alkantara została stworzona jako system edukacji uzupełniający studia dzienne. Program stypendialny składa się z trzech komplementarnych ścieżek rozwoju:

  • nauki uzupełniającej studia dzienne,
  • indywidualnej opieki mentora,
  • praktyk i pracy.

Na etapie nauki, wszystkie zajęcia dla uczestników programu organizowane są w sposób elastyczny, by nie kolidowały z ich zajęciami na uczelni. Spotkania ze specjalistami z branży technologicznej uzupełniają indywidualne zajęcia z mentorem. Dzięki temu członkowie Akademii mogą efektywnie zdobywać kompleksową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w późniejszym etapie praktyk zawodowych oraz pracy.

Poznaj szczegółowy program nauczania w Akademii Alkantara:

Przedsiębiorczość i finanse

Podczas zajęć, uczestnik Akademii pozna zagadnienia, które pozwolą mu z jednej strony zrozumieć jakie zasady rządzą podstawą firmy, która będzie go zatrudniała, a z drugiej dadzą odpowiednią wiedzę w sytuacji gdy będzie on chciał założyć własne przedsiębiorstwo – bez względu na branżę.

Organizacja projektowa, zarządzanie przez projekty

W trakcie zajęć w tym module, uczestnik Akademii pozna zagadnienia związane z uczestnictwem w projektach jak i z zarządzaniem projektami. W trakcie aktywności praktycznych będzie miał okazję poznać dlaczego zarządzanie projektowe jest tak popularne w przedsiębiorstwach oraz jakie niesie za sobą ryzyka (i jak je obniżać).

Elementy filozofii, logiki, sztuka argumentacji i przemawiania

Podczas zajęć, uczestnik Akademii pozna teoretyczne podstawy budowy współczesnego świata, zrozumienie organizacji społecznej i mechanizmów, które – bez względu na obowiązującą kulturę – istnieją w relacjach międzyludzkich. Celem tego procesu jest dostarczenie mu narzędzi pozwalających na uczestnictwo w dyskusjach i wydarzeniach, gdzie będzie musiał skonfrontować swoje poglądy z poglądami innych osób.

Kompetencje miękkie: komunikacja, współpraca, techniki negocjacji

Celem tego modułu jest poznanie ogólnych zasad rządzących komunikacją bezpośrednią i zespołową oraz uświadomienie sobie sposobu działania mechanizmów, które rządzą współpracą w określonych zespołach. Pokazane będą również techniki pozwalające na osiągnięcie celów w trakcie negocjacji jeden-do-jeden jak i grupowych.

Zajęcia w przedsiębiorstwach

Oprócz zajęć w trakcie roku szkolnego (teoretycznych oraz praktycznych, student Akademii Alkantara uczestniczyć będzie w szeregu praktyk i staży przedsiębiorstwach stowarzyszonych z Alkantara. Są dwa cele praktyk/staży: poznanie świata przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie operacyjnym (praca fizyczna, oraz tzw. „blue collar”) jak i managerskim: kwestie związane z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem pracy innych osób.

Obciążenie pracą

Akademia Alkantara stworzona została jako system edukacji komplementarnej do edukacji podstawowej. Z tego powodu, wszystkie zajęcia - teoretyczne oraz praktyczne – muszą dopasować swoją pracochłonność do możliwości czasowych i intelektualnych studentów uczelni dziennych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych na głównej uczelni. Uczestnicy Akademii Alkantara będą mieli zajęcia w miarę możliwości razem – zarówno zajęcia teoretyczne (wykłady) jak i praktyczne (ćwiczenia i projekty).